Kapitalizam ili život: Čiji su naši geni?

Ko je vlasnik naših gena?

Pitanje zvuči apsurdno, a više nego očigledan odgovor nameće se sam po sebi: Pa, naši! U stvarnosti, međutim, vlasnici sopstvenih gena postali smo tek prošle nedelje, nakon što je Vrhovni sud SAD odrično odgovorio na jedno drugo pitanje: Da li privatne kompanije mogu da zaštite vlasništvo nad genima koje identifikuju i izoluju?

Iako sudijsko „NE“ zvuči kao jedini logičan, ako ne i jedini mogući odgovor na ovakvo pitanje, u prethodne tri decenije, biotehnološke kompanije, farmaceutske kuće i genetičke laboratorije, zahvaljujući sertifikatima koje im je izdavao Zavod za patente SAD, postale su ekskluzivni vlasnici nekih 40.000 ljudskih gena, među kojima i sekvence humane DNK povezane s Alchajmerovom bolešću, mišićnom distrofijom, cističnom fibrozom, rakom debelog creva i nizom drugih rasprostranjenih bolesti. U praksi, to je značilo da jedino one imaju pravo da proučavaju i istražuju patentima zaštićene gene, kao i da niko drugi ne može i ne sme da razvija testove za detektovanje njihovih mutacija.

Značaj prošlonedeljne odluke Vrhovnog suda Amerike teško je predimenzionirati. U konkretnom slučaju – Američka asocijacija za molekularnu patologiju protiv Myriad Genetics – biotehnološka kompanija iz Jute izgubila je patente na dva ljudska gena: BRCA1 i BRCA2.

Pravo na svojinu vs. pravo na život

BRCA gene posedujemo svi. Obavljaju važan posao: popravljaju oštećene delove naše DNK. Kod jednog broja žena, međutim, mutacije BRCA1 i BRCA2 drastično uvećavaju rizik da obole od raka dojke i/ili jajnika. U zavisnosti od sticaja sredinskih okolnosti, predispozicija raste i do 90, odnosno 60 odsto. Stoga je za osobe koje među biološkim srodnicima imaju slučajeve oboljevanja od ovih vrsta kancera od vitalnog značaja da na vreme utvrde poseduju li neku od detrimentalnih mutacija. Pre pomenute sudske odluke, takvi testovi mogli su se sprovesti jedino uz odborenje Myriad Genetics, u laboratorijama koje imaju odgovarajuću licencu, po ceni koju je odredila kompanija-monopolista, a koja je do pre neki dan iznosila između tri i četiri hiljade dolara.

Primer galopirajuće leukemije je još drastičniji. Pacijente koji pate od ovog tipa kancera bukvalno ubija sopstvena koštana srž. U nekim slučajevima, od manifestacije prvih simptoma do letalnog ishoda bolesti protekne samo nekoliko nedelja, tako da je momenat započinjanja lečenja često pitanje života ili smrti. Da bi se u pojedinačnom slučaju utvrdila najefikasnija terapija, pacijenta obolelog od rapidne leukemije nužno je testirati na gen FLT3. Kako je reč o patentom zaštićenoj sekvenci DNK, pravna procedura ume da odloži medicinsku i za punih sedam dana.

Uprkos intuiciji da je vlasništvo privatnih kompanija nad ljudskim telom nedopustivo, Vrhovni sud SAD nije imao nimalo lak zadatak, što se vidi i iz usmenih argumenata izvođenih tokom aprila ove godine.

Svesni da bi tako nešto bilo besprizorno, predstavnici Myriada nisu ni tvrdili da poseduju naša tela. Tražili su da sud zaštiti njihovo pravo nad njegovim delićima – genima koje su identifikovali i izolovali, tj. izdvojili od ostatka ljudskog genoma. Sud, na sreću, nije bio impresioniran logikom po kojoj „otkriće“ nečeg postojećeg može da se smatra autorskim izumom. U odluci koju su sudije donele jednoglasno, izričito se navodi sledeće:

„Myriad“ nije stvorio ništa novo. Nema sumnje, pronašao je važan i koristan gen, ali odvajanje tog gena od ostatka genetskog materijala nije čin kreacije.

Asocijacija za molekularnu patologiju ispravno je prepoznala da je ulog u predmetu „Myriad“ daleko veći nego što se na prvi pogled da uvideti. Kako u tekstu „U odbranu genomičkih sloboda“ objašnjava genetičar Kristofer Mejson (Cristopher Mason), „namerno nejasno formulisan patent“ dopušta interpretaciju po kojoj Myriad praktično poseduje kompletan ljudski genom.

Svojim patentima, kompanija Myriad nije zaštitila samo pravo vlasništva nad dvema sekvencama ljudskog genoma koje je izolovala – genima BRCA1 i BRCA2. Pravno-jezičkim akrobacijama u tekstu sertifikata, ona je praktično postala vlasnik svih delova ljudske DNK – gena – koji će biti izolovani u budućnosti, a koji sadrže 15 i više nukleotida sadržanih i u „njenim“ sekvencama. Imajući u vidu strukturu humanog genoma, Myriad je praktično do juče bio potencijalni vlasnik najmanje 700 humanih gena.

Ljudski organizam sastoji se od ćelija. U jezgru ćelije – u vidu molekula DNK – pohranjen je celokupan genetski, tj. nasledni materijal jedinke. Slikovito predstavljeno, DNK čine dva naspramna, međusobno komplementarna lanca, povezana u dvostruku spiralu. Pojedinačni lanac zapravo je niz nukleotida, kojih ima četiri – adenin (A), guanin (G), citozin (C), timin (T) – i koji se duž njega ponavljaju u različitom rasporedu (na primer, ACCTGTGA). Adenin jednog lanca uvek se povezuje s timinom naspramnog, dok se citozin povezuje isključivo s guaninom.

Čovekova DNK – humani genom – sastoji se od više od tri milijarde parova nukleotida, raspoređenih u 23 para hromozoma, fizički zasebnih molekula u čiji pojedinačni sastav ulazi između 50 i 250 miliona parova nukleotida. Svaki hromozom sadrži veliki broj gena – nizova nukleotida koji predstavljaju kompletne recepte za sintezu proteina od kojih je izgrađeno naše telo i koji su bili meta kompanija poput Myriad Genetics.

S obzirom na strukturu humanog genoma, lako je izračunati da 15 nukleotida koji se pojavljuju u zaštićenim BRCA genima, unutar njega moraju da se ponove otprilike 700 puta, i to u identičnom redosledu. U patentima Myriad Genetics, međutim, raspored nukleotida se ne pominje. U praksi, to je moglo da znači da ova biotehnološka kompanija poseduje petnaestočlani nukleotidni niz, ma kako bili raspoređeni njegovi gradivni blokovi, što može da se interpretira i kao vlasništvo nad celokupnom čovekovom DNK. Da bi bilo jasnije, ekvivalent tome bio bi patent nad rečcom „da“, na osnovu čega se onda gradi argument o autorskom pravu na svaki tekst u kojem je upotrebljena.

Ipak polovična pobeda

Kako je uopšte došlo do toga da pravna lica postanu vlasnici naših gena?

Reganova administracija smatrala je da će uvođenjem tržišnih mehanizama u ovu oblast pospešiti genetička istraživanja. Genetika u prethodne tri decenije jeste zabeležila neslućeni razvoj, ali dokazi govore da bi on bio i robustniji da patenti u međuvremenu nisu izrodili monopole. 2009, nakon što je Asocijacija molekularnih patologa povela spor sa Myriad Genetics, američka vlada formirala je namensku komisiju za ovo pitanje. Godinu dana kasnije, panel je isporučio izveštaj sa sasvim suprotnim zaključkom – da bi ukidanje mogućnosti patenata na gene bilo u interesu nauke, zdravstva, pacijenata, ali i kompanija zainteresovanih za genetička istraživanja.

Dan nakon što je Vrhovni sud SAD objavio svoju odluku, biotehnološka kompanija DNATraits ponudila je testove za BRCA1 i BRCA2 gene, po ceni od 995 dolara, što je tri do četiri puta jeftinije od skrininga po licenci Myriad Genetics. Za očekivati je da se uključe i drugi. Naime, biotehnološkim kompanijama i genetičkim laboratorijama geni su samo polazna tačka, od koje kreću u potragu za boljim i efikasnijim alatima, testovima i terapijskim metodama. Tako, na primer, Meri-Kler King (Mary-Claire King), genetičarka koja je pre više od dvadeset godina otkrila BRCA1 gen i njegovu vezu s rakom dojke, pozdravljajući sudsku odluku, obznanjuje u intervjuu magazinu New Scientist da su ona i njeni saradnici razvili novi skrining metod – BROCA. Reč je o testu koji istovremeno skenira sve gene za koje je do sada utvrđeno da su povezani s rakom dojke. Već su ga primenjivali, ali su prilikom skrininga morali da maskiraju zabranjene gene.

Mada su Asocijacija molekularnih patologa, naučna zajednica, medicinski profesionalci i dobar deo javnosti odluku Suda doživeli kao veliku pobedu, ona je polovična. Zabrana patenta odnosi se, naime, samo na „prirodnu“ DNK, dok se sintetički geni – komplementarna DNK (cDNK) – i dalje mogu zaštiti kao svojina.

Problem je u sledećem. Komplementarna DNK ne mora biti sintetička.

Molekul DNK je dvostruka spirala. Razdvojte dva niza koji je čine i uz minimalne hemijske intervencije dobijate RNK. Mada radi više stvari, njen glavni i najvažniji zadatak je da genetičku informaciju, sadržanu u DNK, prenese do ribozoma – ćelijskih postrojenja za sintezu proteina. Na taj način DNK biva prevedena u, recimo, insulin, mišićno tkivo, keratin od kojeg je sačinjena naša kosa.

Za opisanu proceduru zadužena je informaciona ili mesindžer RNK (mRNK). Uprošćeno rečeno, to je kondenzovana DNK, tj. polovina spirale, koja sadrži sve informacije neophodne za sintezu proteina i očišćena je od tzv. nekodirajućih elemenata. (Zamislite da DNK sadrži informaciju: NAUČČČNICI854POZDRAAAVILI741ODLUKUSUUUDA! Posao mRNK bi bio da do ribozoma tu informaciju prenese u prečišćenom, razumljivijem obliku: NAUČNICIPOZDRAVILIODLUKUSUDA!)

Naučnici, međutim, koriste mRNK i na drugačiji način. Ako im je potreban veliki broj kopija jednog gena, naprosto obrnu postupak: polazeći od mRNK, u laboratorijskim uslovima dobijaju celovitu, dvostruku spiralu. To se već smatra sintetičkom, cDNK, izuzetom iz sudske zabrane. Drugim rečima, Myriad i slične kompanije ne mogu da patentiraju inforamciju koja glasi: NAUČČČNICI854POZDRAAAVILI741ODLUKUSUUUDA! Mogu da je prečiste i zaštite vlasništvo nad informacijom koja glasi: NAUČNICIPOZDRAVILIODLUKUSUDA!. U neku ruku, to je ono što im i treba.

9 comments

 1. Savo Gajic

  Ha ha, Sonja po ko zna koji put, zarad bombastičnosti naslova žrtvuje svaki smisao.
  Hoćeš li mi molim te objasniti kako su državne administracije, državni sudovi, državni patenti – kapitalizam ili tržište? 🙂

  Sviđa mi se

  • Mislim da je, kao i obično, u pitanju nešto drugo. Protržišnu meru s negativnim posledicama proglašavaš antitržišnom. U vreme kada je Reganova administracija dopustila patentiranje gena, to jeste bila protržišna mera u odnosu na dotadašnji poredak stvari. I do tada su genetičari radili, detektovali gene i njihove funkcije, ali je to postajalo deo nekakve kolektivne baze znanja.

   Iako je tačno da patent izdaje državna institucija, njime se štiti pravo privatne svojine – u konkretnom slučaju, pravo na „pronađeni“ gen. Ako se ne varam, čak ni libertarijanci nemaju ništa protiv da država bude garant neprikosnovenosti privatnog vlasništva.

   Sviđa mi se

 2. Savo Gajic

  Samo pisanje da je nesto danas „protrzisno“, a sutra „netrzisno“ jasno govori da ne pricamo uopste o istim stvarima. Vjerovatno zbog pogleda na svijet (i psihologije:), koji isto tako vjerovatno nece biti nikada pomirljivi – prema svim meni raspolozivim informacijama, a i logicki svako mijesanje monopola na nasilje (drzave) u miroljubive, dobrovolje ekonomske interakcije (trziste) nije protrzisno, nikada i nigdje. Drzava i trziste su u ekonomskom smislu dvije suprotne stvari, kolektivizam i individualizam, nasilje i dobrovoljnost.
  To je moj zakljucak poslije 6-7god. amaterskog bavljenja ekonomijom, filozofijom… ispravi me ako negdje grijesim.

  Za ostalo kopiram odgovor sa FB, uz to i linkove koji pokazuju da „libertarijanci“ ne podrzavaju „IP“, realno jer ne postoji.
  Ja, posto ciljas na mene, „pravo“ na privatnu svojinu i princip ne-inicijacije sile, smatram sasvim ociglednim i logicnim jer niko drugi nema „pravo“ na moj bubreg nego samo i iskljucivo ja. Onda mi je apsurdno i nelogicno reci poslije toga, e sada da bi zastitili „pravo“ na privatnu svojinu i „NAP“ stvoricemo monopol na inicijaciju sile koji prakticno proizvoljno moze da otima i vrsi nasilje. Sta „libertarijanka“ Ayn Rand kojoj se kako ti kazes povraca na libertarijanizam kaze vezano za ovo ne mora automatski da bude i moje misljenje, a kamo li da bude ispravno.

  FB komentar – “ drzava stiti tako sto otima (oporezuje je eufemizam za ovu pljacku) 50%, pa navise vlasnistva..

  Ti kao da pricas o necemu sto zaista postoji, kao da vjerujes u I.V.
  Drzava stiti i religije sto ne znaci da bog postoji. Drzava stiti kriminalce,ratne zlocince,sve vrste poremecaja – sto je najgore od svega ti vrlo dobro znas kakva je prava priroda drzave, zar ne.

  http://wiki.mises.org/wiki/IP

  Sviđa mi se

 3. Odličan tekst! A, Savo, po svemu sudeći, nije liberal (ili liberijanac, kako god), nego anarhist.

  Sviđa mi se

  • ne, nije on anarhista. on jeste libertarijanac, vidi se to po pominjanju poreza. libertarijanci ne mogu da propuste priliku a da ne pomenu porez i da kukaju kako je država zločinačka jer oporezuje. kao da je to njen najveći zločin?!

   Sviđa mi se

   • Savo Gajic

    Voluntarizam je sastavni dio, grana libertarijanizma. Voluntarizam je uzimanje libertarijanskih principa ozbiljno (ne-inicijacije sile, samo-posjedovanja, privatne svojine…) i pracenje tih principa do logickog zakljucka; a i neki od najvecih i najpoznatijih libertarijanaca (Rothbard, Woods, Tucker, Friedman mladji…) voluntaristi, odnosno anarho-kapitalisti.

    longingforblogging – ako se uopste moze generalizovati, libertarijanci se protive prvenstveno krsenju pomenutih principa, porezi su samo jedan od njih i nije istina da se porezi drze za najvece zlo… glupost.

    Sviđa mi se

    • O kakvoj logici ovde govorimo? Ako je anarhizam odbacivanje svih iracionalnih autoriteta, znači, onih koji nastupaju sa pozicija moći (država je samo jedna od njih) kako je onda moguće stvoriti jednog takvog mutanta kao što je anarho-kapitalizam? Znamo da se u kapitalizmu nastupa sa pozicija moći koju čine kapital i hijerarhijska struktura korporacija i preduzeća. Očigledna je logička pogreška. Argumenti možda jesu validni, ali nisu istiniti, počivaju na pogrešnim premisama.

     Sviđa mi se

     • Savo Gajic

      Anarhizam izvorno znaci bez vladara. Meni je svejedno da li ce me neko nazivati libertarijancem, voluntaristom ili an-kap. sve dok zna o cemu pricam i koji su moji stavovi. (iako sam svjestan da je anarhija jedna od onih rijeci koju je nemoguce spasiti i da ju je Adnan gore upotrebio skoro kao uvredu, pogrdnu rijec)
      Ako zelis da raspravljas o voluntarizmu mislim da ovo nije mjesto, ako te vise interesuje prvo kratki, nedovrseni clanak: http://sr.wikipedia.org/wiki/Anarho-kapitalizam ili nesto ovog tipa – http://www.youtube.com/watch?v=L052vAoSiKU , a za raspravu bilo gdje, samo ne u komentarima ispod necijeg teksta.
      Ukratko, stvar je vrlo prosta kada razmislis o ovome, ako su „pravo“ na zivot (tj. samo posjedovanje) i princip ne-inicijacije sile jasni i ispravni, onda je samo logicno da je sve sto stvorim i u sta ulozim moj zivot samo moje te isto tako da niko drugi nema pravo na moj zivot ili imovinu (dio mog zivota, sustinski), te je drzava onda sasvim nelogicna jer je sustinski monopol na nasilje (samo njeno postojanje krsi oba ova principa).
      Pozicija moci sama po sebi nije problem ako nije iracionalna kako ti ispravno kazes (po meni to znaci ako ne krsi pominjane principe). Npr. moj zubar svakako ima poziciju moci dok sjedim u zubarskoj stolici, tako i hirurg ima skoro apsolutnu moc nad uspavanim pacijentom, ali je taj autoritet prirodan i logican i isto tako dobrovoljan (da ne objasnjavam, pretpostavljam da ti je jasno..). Korporacije (kao „zlu djecu drzane regulative“) ni an-kap. ne priznaju i njihovo postojanje na slobodnom trzistu u bilo kom znacajnom obimu nije vjerovatno.
      Pozdrav, eto tu je nabacano dosta toga, nadam se da pomaze (nisam siguran da cu biti u prilici da pisem poslije subote, cisto da znas:).

      Sviđa mi se

 4. Reblogged this on Worldwide Terrorism and commented:
  Ako u svetu Ljudi postoji simbol za pohlepu to je patent.

  Sviđa mi se

Ostavite komentar

Popunite detalje ispod ili pritisnite na ikonicu da biste se prijavili:

WordPress.com logo

Komentarišet koristeći svoj WordPress.com nalog. Odjavite se /  Promeni )

Google photo

Komentarišet koristeći svoj Google nalog. Odjavite se /  Promeni )

Slika na Tviteru

Komentarišet koristeći svoj Twitter nalog. Odjavite se /  Promeni )

Fejsbukova fotografija

Komentarišet koristeći svoj Facebook nalog. Odjavite se /  Promeni )

Povezivanje sa %s

%d bloggers like this: