Posts Tagged: zavisnost

Zavisnost od Fejsbuka – mit ili realnost?

Njeno ime nam nije poznato, ali je njen problem paradigma novog urbanog mita – straha od zavisnosti od društvenih mreža; preciznije, od Fejsbuka. Studija slučaja („Zavisnost od društvenih mreža: Novi klinički poremećaj?„), objavljena u časopisu European Psychiatry, opisuje dvadesetčetvorogodišnju Grkinju,

Zavisnost od Fejsbuka – mit ili realnost?

Njeno ime nam nije poznato, ali je njen problem paradigma novog urbanog mita – straha od zavisnosti od društvenih mreža; preciznije, od Fejsbuka. Studija slučaja („Zavisnost od društvenih mreža: Novi klinički poremećaj?„), objavljena u časopisu European Psychiatry, opisuje dvadesetčetvorogodišnju Grkinju,

Marihuana i šizofrenija: Šta je čemu uzrok?

Ako se pojave A i B redovno događaju istovremeno, postoje barem tri objašnjenja eventualnog uzročno-posledičnog odnosa među njima: (i) pojava A je uzrok pojave B; (ii) pojava B je uzrok pojave A; (iii) pojave A i B su proizvod delovanja

Marihuana i šizofrenija: Šta je čemu uzrok?

Ako se pojave A i B redovno događaju istovremeno, postoje barem tri objašnjenja eventualnog uzročno-posledičnog odnosa među njima: (i) pojava A je uzrok pojave B; (ii) pojava B je uzrok pojave A; (iii) pojave A i B su proizvod delovanja

Zaljubljenost kao kokain – raskid kao apstinencijalna kriza

Stručnjaci Medicinskog fakulteta Univerziteta Cornell saopštili su da su na majmunima uspešno testirali vakcinu protiv zavisnosti od kokaina. Mada do kliničkih testova na ljudima i eventualne proizvodnje vakcine predstoji složen i dugačak put, vest jeste ohrabrujuća. Prema onome do čega

Zaljubljenost kao kokain – raskid kao apstinencijalna kriza

Stručnjaci Medicinskog fakulteta Univerziteta Cornell saopštili su da su na majmunima uspešno testirali vakcinu protiv zavisnosti od kokaina. Mada do kliničkih testova na ljudima i eventualne proizvodnje vakcine predstoji složen i dugačak put, vest jeste ohrabrujuća. Prema onome do čega

Pavlov u borbi protiv zavisnosti

Ako nalazi istraživača sa Nacionalnog instituta za zavisnost pri Univerzitetu Peking budu verifikovani, studija koju su, 12. aprila, objavili u časopisu Science, ući će direktno u legendu. Naime, grupa neuronaučnika sa ovog Instituta, predvođena Lin Lu, uspešno je testirala veoma

Pavlov u borbi protiv zavisnosti

Ako nalazi istraživača sa Nacionalnog instituta za zavisnost pri Univerzitetu Peking budu verifikovani, studija koju su, 12. aprila, objavili u časopisu Science, ući će direktno u legendu. Naime, grupa neuronaučnika sa ovog Instituta, predvođena Lin Lu, uspešno je testirala veoma

Pavlov u borbi protiv zavisnosti

Ako nalazi istraživača sa Nacionalnog instituta za zavisnost pri Univerzitetu Peking budu verifikovani, studija koju su 12. aprila objavili u časopisu Science ući će direktno u legendu. Naime, grupa neuronaučnika sa ovog Instituta, predvođena Lin Lu, uspešno je testirala veoma

Pavlov u borbi protiv zavisnosti

Ako nalazi istraživača sa Nacionalnog instituta za zavisnost pri Univerzitetu Peking budu verifikovani, studija koju su 12. aprila objavili u časopisu Science ući će direktno u legendu. Naime, grupa neuronaučnika sa ovog Instituta, predvođena Lin Lu, uspešno je testirala veoma